Tiền đạo của Senegal tin tưởng vào sức mạnh tinh thần mà đội bóng đang có