Thomas Tuchel cảm thấy ‘khó khăn’ để thuyết phục cổ động viên yêu quý Neymar trở lại