Thiery Henry vui mừng khi tiếp tục trở lại công tác huấn luyện tại Montreal Impact: ‘Tôi đã có được những bài học’