Shamil Abdurakhimov rocks and finishes Marcin Tybura on the feet