Sarri bỏ họp báo, Gianfranco Zola giãi bày ‘hiểu nhầm’ với trọng tài