Raheem Sterling mong muốn đóng góp tiếng nói của mình để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc