“Người đặc biệt” Jose Mourinho ấn định thời gian sẽ trở lại với băng ghế chỉ đạo