Jurgen Klopp: ‘Chúng tôi không muốn nghĩ tới Manchester City lúc này’