HLV Bruno Genesio: “Phương án phong tỏa Messi giờ đã lỗi thời”