Giám đốc điều hành World Cup tại Quatar 2022 chia sẻ: ‘Phương án thêm đội có thể khả thi’