Frenkie de Jong: ‘Barcelona vẫn còn phải cải thiện nhiều điều’