Ernesto Valverde muốn Barcelona phải làm quen với một cuộc sống ‘không Messi’