David Neres cho rằng Ajax phải cần đến ‘phép màu’ để ngăn cản được Ronaldo cùng Juventus