Đặng Văn Lâm chia sẻ sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận: ‘Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả’