Chanathip Songkrasin sẵn sàng đến châu Âu thi đấu nếu có cơ hội