Carlos Queiroz muốn Colombia ‘nỗ lực’ hết sức dù chỉ là đá giao hữu với Hàn Quốc