Carlos Queiroz đặt quyết tâm mỗi trận đấu của Colombia từ giờ đều là ‘một trận chung kết’