Asian Cup 2019: Tình huống va chạm khiến Phạm Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời