AFC Cup 2019: Vinicius De Olivera đưa Yangon United vượt lên dẫn trước (26′)