AFC Cup 2019: Tình huống va chạm giữa Đỗ Duy Mạnh và Sekou Sylla