AFC Cup 2019: Oseni nâng tỷ số lên thành 9-0 cho Hà Nội FC (81′)