AFC Cup 2019: Oseni nâng tỷ số lên thành 8-0 cho Hà Nội FC (75′)