AFC Cup 2019: Oseni mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội FC (33′)