AFC Cup 2019: Nguyễn Văn Dũng lập siêu phẩm nâng tỷ số lên thành 7-0 cho Hà Nội FC (72′)