AFC Cup 2019: Ngân Văn Đại nâng tỷ số lên thành 10-0 cho Hà Nội FC (88′)