AFC Cup 2019: Hà Nội FC 2-0 Ceres Negros – Nguyễn Văn Quyết (64’)