AFC Champions League 2019: Liu Bin Bin gia tăng cách biệt cho Sơn Đông Lỗ Năng (86′)