ไม่ใช่งานง่าย! บัลเบร์เดเชื่อลียงสร้างปัญหาให้บาร์ซาได้