Flavio produces outrageous free-kick

Flavio produces outrageous free-kick